Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Video về phần mềm logistics CargoWise One (tên gọi cũ ediEnterprise)

ediEnterprise là tên gọi cũ của phần mềm thế hệ mới CargoWise One - một giải pháp phần mềm dẫn đầu trên thế giới hiện nay trong ngành logistics. Với thiết kế tích hợp nhiều phân hệ bao gồm logistics và các chức năng về kế toán, CRM, HRM, Workflow,... CargoWise One là phần mềm được sử dụng bởi hầu hết các Freight Forwarder top đầu thế giới hiện nay (24/25 Forwarder) và 34/50 top các công ty Logistics 3PLs lớn nhất toàn cầu.
What is CargoWise One? https://video.wisetechglobal.com/what-is-cargowise-one-2

Forwarding Overview:     https://video.wisetechglobal.com/forwarding-overview

Customs clearance overview https://video.wisetechglobal.com/customs-clearance-overview-1

CargoWise One Productivity Overviewhttps://video.wisetechglobal.com/cargowise-one-productivity-overview


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Video về phần mềm logistics CargoWise One (tên gọi cũ ediEnterprise)

ediEnterprise là tên gọi cũ của phần mềm thế hệ mới CargoWise One - một giải pháp phần mềm dẫn đầu trên thế giới hiện nay trong ngành logist...